Lá bồ đề (xương gân lá) chữ Thọ

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình chữ “Thọ”  vô cùng tinh xảo từng đường nét Sản phẩm có kích thước phù hợp để mang theo bên mình như để ốp điện…

70.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) chữ Lộc

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình chữ “Lộc”  vô cùng tinh xảo từng đường nét Sản phẩm có kích thước phù hợp để mang theo bên mình như để ốp điện…

70.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) chữ Phúc

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình chữ “Phúc”  vô cùng tinh xảo từng đường nét Sản phẩm có kích thước phù hợp để mang theo bên mình như để ốp điện…

70.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) chữ Bình an

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình chữ “Bình An”  vô cùng tinh xảo từng đường nét Sản phẩm có kích thước phù hợp để mang theo bên mình như để ốp…

70.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) chữ ôm

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình chữ Ôm  vô cùng tinh xảo từng đường nét Sản phẩm có kích thước phù hợp để mang theo bên mình như để ốp điện…

70.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) hình Đức Phật A Di Đà

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình ảnh Phật A Di Đà  vô cùng tinh xảo từng đường nét Sản phẩm có kích thước phù hợp để mang theo bên mình như…

70.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) hình Quan âm bồ tát

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình ảnh Quan âm bồ tát  vô cùng tinh xảo từng đường nét Sản phẩm có kích thước phù hợp để mang theo bên mình như…

70.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) hình Quan âm bồ tát với chữ Vạn sự bình an

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình ảnh Quan âm bồ tát với chữ thư pháp “Vạn sự bình an”  vô cùng tinh xảo từng đường nét Sản phẩm có kích thước…

70.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) hình Đức Phật A di Đà

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình ảnh Đức Phật A Di Đà với chữ thư pháp “Bình an”  vô cùng tinh xảo từng đường nét   Dùng để vào kinh sách,…

80.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) hình Quan Âm Bồ Tát

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình ảnh Quan âm bồ tát  vô cùng tinh xảo từng đường nét   Dùng để vào kinh sách, hoặc treo trang trí xe, ở nhà…

80.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) hình Chúa Giêsu

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình ảnh Chúa Giêsu  vô cùng tinh xảo từng đường nét   Dùng để vào kinh sách, hoặc treo trang trí xe, ở nhà để cầu…

80.000₫
Lá bồ đề (xương gân lá) hình Đức Phật A di Đà

Lá bồ đề hay còn gọi là xương gân lá được thiết kế với hình ảnh Đức Phật A Di Đà  vô cùng tinh xảo từng đường nét   Dùng để vào kinh sách, hoặc treo trang trí xe, ở…

80.000₫