Giấy mỹ thuật/giấy gói quà họa tiết dễ thương/tờ

Giấy mỹ thuật/ giấy gói quà họa tiết dễ thương xinh xắn sẽ làm cho món quà của bạn thêm sang trọng và ý nghĩa để gởi tới người yêu thương Kích thước: 77cm x 52 cm 2 mặt: 1…

8.000₫
Giấy mỹ thuật/giấy gói quà họa tiết dễ thương/tờ

Giấy mỹ thuật/ giấy gói quà họa tiết dễ thương xinh xắn sẽ làm cho món quà của bạn thêm sang trọng và ý nghĩa để gởi tới người yêu thương Kích thước: 77cm x 52 cm 2 mặt: 1…

8.000₫
Giấy mỹ thuật/giấy gói quà họa tiết dễ thương/tờ

Giấy mỹ thuật/ giấy gói quà họa tiết dễ thương xinh xắn sẽ làm cho món quà của bạn thêm sang trọng và ý nghĩa để gởi tới người yêu thương Kích thước: 77cm x 52 cm 2 mặt: 1…

8.000₫
Giấy mỹ thuật/giấy gói quà họa tiết dễ thương/tờ

Giấy mỹ thuật/ giấy gói quà họa tiết dễ thương xinh xắn sẽ làm cho món quà của bạn thêm sang trọng và ý nghĩa để gởi tới người yêu thương Kích thước: 77cm x 52 cm 2 mặt: 1…

8.000₫
Giấy mỹ thuật/giấy gói quà họa tiết dễ thương/tờ

Giấy mỹ thuật/ giấy gói quà họa tiết dễ thương xinh xắn sẽ làm cho món quà của bạn thêm sang trọng và ý nghĩa để gởi tới người yêu thương Kích thước: 77cm x 52 cm 2 mặt: 1…

8.000₫
Giấy mỹ thuật/giấy gói quà họa tiết dễ thương/tờ

Giấy mỹ thuật/ giấy gói quà họa tiết dễ thương xinh xắn sẽ làm cho món quà của bạn thêm sang trọng và ý nghĩa để gởi tới người yêu thương Kích thước: 77cm x 52 cm 2 mặt: 1…

8.000₫
Giấy mỹ thuật/giấy gói quà họa tiết dễ thương/tờ

Giấy mỹ thuật/ giấy gói quà họa tiết dễ thương xinh xắn sẽ làm cho món quà của bạn thêm sang trọng và ý nghĩa để gởi tới người yêu thương Kích thước: 77cm x 52 cm 2 mặt: 1…

8.000₫
Giấy mỹ thuật/giấy gói quà hình chiếc lá dễ thương/tờ

Giấy mỹ thuật/ giấy gói quà hình chiếc lá dễ thương xinh xắn sẽ làm cho món quà của bạn thêm sang trọng và ý nghĩa để gởi tới người yêu thương Kích thước: 77cm x 52 cm Hoa văn:…

8.000₫
Giấy mỹ thuật kẻ sọc màu xanh/tờ

Giấy hoa văn kẻ sọc màu xanh Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt kẻ sọc xanh Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật kẻ sọc màu hồng/tờ

Giấy hoa văn kẻ sọc màu hồng Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt kẻ sọc hồng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi nhỏ màu xanh biển/tờ

Giấy hoa văn chấm bi màu xanh Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi xanh Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi nhỏ màu xanh dương/tờ

Giấy hoa văn chấm bi màu xanh Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi xanh Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi to màu xanh/tờ

Giấy hoa văn chấm bi màu xanh Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi xanh Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi to màu hồng/tờ

Giấy hoa văn nhỏ chấm bi màu hồng xinh xắn Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi hồng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi nhỏ màu hồng/tờ

Giấy hoa văn nhỏ chấm bi màu hồng xinh xắn Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi hồng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chữ màu xanh dương/tờ

Giấy in hoa văn chữ màu xanh dương Kích thước: 77cm x 52 cm Hoa văn: chữ 2 mặt: 1 mặt có hoa văn và 1 mặt trắng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm…

10.000₫