Giấy mỹ thuật/giấy gói quà màu trắng trơn/tờ

Giấy mỹ thuật/giấy gói quà màu trắng trơn Kích thước: 79cm x 54 cm 2 mặt: màu trắng trơn Sử dụng để bế hộp, gói quà, làm hoa  … hoặc các sản phẩm handmade

10.000₫
Giấy mỹ thuật/giấy gói quà màu trắng ngọc trai cao cấp đẹp/tờ

Giấy mỹ thuật/giấy trắng ngọc trai chất liệu giấy dầy, đẹp Khổ giấy: 79 cm x 54 cm 2 mặt: màu trắng ngọc trai và màu trắng trơn Sử dụng để bế hộp, gói quà, hoa giấy, … hoặc các…

12.000₫
Giấy mỹ thuật màu xanh lá/tờ

Giấy in màu xanh lá, chất liệu giấy dầy, giấy nhập khẩu đẹp Khổ giấy: 77cm x 53 cm 2 mặt: màu xanh lá Gía: 12,000đ/tờ Sử dụng để bế hộp, gói quà, hoa giấy … hoặc các sản phẩm…

12.000₫
Giấy mỹ thuật kẻ sọc màu xanh/tờ

Giấy hoa văn kẻ sọc màu xanh Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt kẻ sọc xanh Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật kẻ sọc màu hồng/tờ

Giấy hoa văn kẻ sọc màu hồng Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt kẻ sọc hồng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi nhỏ màu xanh biển/tờ

Giấy hoa văn chấm bi màu xanh Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi xanh Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi nhỏ màu xanh dương/tờ

Giấy hoa văn chấm bi màu xanh Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi xanh Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi to màu xanh/tờ

Giấy hoa văn chấm bi màu xanh Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi xanh Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi to màu hồng/tờ

Giấy hoa văn nhỏ chấm bi màu hồng xinh xắn Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi hồng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chấm bi nhỏ màu hồng/tờ

Giấy hoa văn nhỏ chấm bi màu hồng xinh xắn Kích thước: 77cm x 52 cm 1 mặt trắng, 1 mặt chấm bi hồng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy kraft/giấy xi măng/tờ

Giấy xi măng Kích thước: 77cm x 52 cm 2 mặt: màu xi măng Gía: 5,000đ/tấm  Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

5.000₫
Giấy mỹ thuật màu tím/tấm

Giấy mỹ thuật, giấy xốp, giấy sần, giấy gói quà màu  tím trơn Kích thước: 77cm x 52 cm 2 mặt: màu tím Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm handmade

7.000₫
Giấy mỹ thuật chữ màu xanh dương/tờ

Giấy in hoa văn chữ màu xanh dương Kích thước: 77cm x 52 cm Hoa văn: chữ 2 mặt: 1 mặt có hoa văn và 1 mặt trắng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản phẩm…

10.000₫
Giấy mỹ thuật chữ màu xanh lá cây/tờ

Giấy mỹ thuật, giấy gói quà chữ màu xanh lá cây Kích thước: 77cm x 52 cm Hoa văn: chữ 2 mặt: 1 mặt có hoa văn và 1 mặt trắng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc…

10.000₫
Giấy mỹ thuật hình trái tim/tấm

Giấy in hoa văn hình trái tim Kích thước: 77cm x 52 cm Hoa văn: hình trái tim 2 mặt: 2 mặt đều có hoa văn hình trái tim Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc các sản…

10.000₫
Giấy mỹ thuật hoa văn xe đạp và tháp /tờ

Giấy in hoa văn xe đạp và tháp Kích thước: 77cm x 52 cm Hoa văn: xe đạp và tháp 2 mặt: 1 mặt có hoa văn và 1 mặt trắng Sử dụng để bế hộp, gói quà … hoặc…

7.000₫