THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING27

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công chúc mừng ngày 20/11 tri ân thầy cô Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn…

35.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING26

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công chúc mừng ngày 20/11 tri ân thầy cô Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn…

35.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING25

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công chúc mừng ngày 20/11 tri ân thầy cô Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn…

35.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING24

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công chúc mừng ngày 20/11 tri ân thầy cô Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn…

35.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING23

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công chúc mừng ngày 20/11 tri ân thầy cô Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn…

35.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING22

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công chúc mừng ngày 20/11 tri ân thầy cô Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn…

35.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING21

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING20

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING19

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING18

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING17

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING16

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING15

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING14

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING13

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫
THIỆP GIẤY XOẮN QUILLING – QUILLING12

Thiệp Giấy Xoắn Quilling đươc làm handmade từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công Họa tiết hoa văn tinh xảo, khéo léo sẽ làm cho món quà của bạn thêm nổi bật và ý nghĩa hơn Kích…

45.000₫