Chậu hướng dương màu đỏ giấy mỹ thuật/Chậu – CH32

Chậu bằng bố với hoa hướng dương màu đỏ làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Đường kính hoa: 11 cm Kích thước: cao:…

150.000₫
Chậu cúc tana nhụy vàng giấy mỹ thuật vải bố/Chậu – CH31

Chậu hoa cúc tana  làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương, đặc biệt chậu hoa được làm hoàn toàn thủ công bằng vải bố…

185.000₫
Chậu cỏ ba lá giấy mỹ thuật/Chậu – CH30

Chậu cỏ ba lá  làm từ giấy mỹ thuật tượng trưng cho sự may mắn, thuận lợi … dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao:  15 cm Sản…

80.000₫
Chậu hoa hồng giấy mỹ thuật/Chậu – CH29

Chậu hoa hồng làm từ giấy mỹ thuật màu đỏ tuyệt đẹp được trang trí kèm theo cúc họa mi trắng và  hoa hồng nhỏ, hoa khô… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn…

220.000₫
Chậu hoa hồng giấy mỹ thuật/Chậu – CH28

Chậu hoa hồng làm từ giấy mỹ thuật màu hồng tuyệt đẹp được trang trì kèm theo cúc họa mi trắng và lá hoàn toàn thủ công từ giấy mỹ thuật… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học…

190.000₫
Chậu hoa cúc giấy mỹ thuật/Chậu – CH27

Chậu hoa cúc làm từ giấy mỹ thuật màu trắng và hồng tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao:  14cm Sản phẩm hoàn toàn làm thủ…

150.000₫
Chậu cúc tana nhụy xanh giấy mỹ thuật vải bố/Chậu – CH26

Chậu hoa cúc tana  làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương, đặc biệt chậu hoa được làm hoàn toàn thủ công bằng vải bố…

185.000₫
Chậu cúc tana giấy mỹ thuật/Chậu – CH25

Chậu hoa cúc tana làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao:  14cm Sản phẩm hoàn toàn làm thủ công Đặc biệt: Quý…

155.000₫
Chậu cúc họa mi giấy mỹ thuật/Chậu – CH24

Chậu hoa cúc họa mi làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao: 28 cm , Sản phẩm hoàn toàn làm thủ…

230.000₫
Chậu cúc họa mi giấy mỹ thuật/Chậu – CH23

Chậu hoa cúc họa mi làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao: 28 cm , Sản phẩm hoàn toàn làm thủ…

230.000₫
Chậu hoa cúc đồng tiền giấy mỹ thuật/Chậu – CH22

Chậu hoa cúc đồng tiền làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao: 26 cm , Sản phẩm hoàn toàn làm thủ…

230.000₫
Chậu hoa cúc giấy mỹ thuật/Chậu – CH21

Chậu hoa cúc làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao: 20 cm , Sản phẩm hoàn toàn làm thủ công Đặc…

180.000₫
Chậu hoa cẩm tú cầu giấy mỹ thuật/Chậu – CH20

Chậu hoa cẩm tú cầu  làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao: 23 cm , Sản phẩm hoàn toàn làm thủ…

180.000₫
Chậu hoa cẩm tú cầu giấy mỹ thuật/Chậu – CH19

Chậu hoa cẩm tú cầu  làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao: 23 cm , Sản phẩm hoàn toàn làm thủ…

180.000₫
Chậu hoa cúc đủ màu giấy mỹ thuật/Chậu – CH18

Chậu bằng bố với hoa cúc đủ màu làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Kích thước: cao: 21 cm , Sản phẩm hoàn…

180.000₫
Chậu hướng dương màu vàng giấy mỹ thuật/Chậu – CH17

Chậu bằng bố với hoa hướng dương màu vàng làm từ giấy mỹ thuật tuyệt đẹp… dùng để trang trí bàn làm việc, góc học tập hoặc tặng bạn bè người thương Đường kính hoa: 11 cm Kích thước: cao:…

150.000₫